ครูกายแก้ว วิจารณ์ครูกายแก้ว โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

ครูกายแก้ว

ครูกายแก้ว อาจารย์ธงทอง ตั้งข้อสงสัยต่อครูกายแก้ว โดยระบุว่าเรื่องราวที่เล่าลือกันมานั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และจากมุมมองศิลปะ พิจารณาว่าไม่ผ่านมาตรฐานอาจารย์ธงทอง เพิ่มเติมถึงความสับสนในเรื่องนี้ พร้อมสงสัยว่าการไปบูชาภาพปั้นเช่นนี้จะเป็นไปในทางที่ดีและสร้างสิริมงคลหรือไม่ และกล่าวว่าเกรงว่าอาจเกิดผลลัพธ์ที่ตรงข้าม

ครูกายแก้ว

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ธงทอง จันทรางศุ ชี้แจงว่า…

ครูกายแก้ว

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับ ‘ครูกายแก้ว’ ว่าเป็นภาพที่ได้รับความนับถือจากกลุ่มบางส่วนของคน มีข้ออ้างว่าครูกายแก้วเป็นครูของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ซึ่งอาจารย์ธงทองยังไม่เคยพบหลักฐานที่ยืนยันและสงสัยว่าเรื่องราวนี้มาจากที่ไหนอาจารย์ธงทอง กล่าวว่า ถึงแม้เรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมาย แต่สามารถเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลย์ใจของสมาชิกในสังคมได้ และหากมองโดยละเอียด ความไม่สมดุลย์นั้นอาจรุนแรงมาก

Thai Rath

รูปภาพที่บางคนไปไหว้กันนั้น อาจารย์ธงทองพิจารณาจากมุมมองศิลปะแล้วเห็นว่าไม่ผ่านมาตรฐาน ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาพของมนุษย์หรือสัตว์ และสงสัยว่าการไปบูชาภาพปั้นอย่างนี้จะสร้างสิริมงคลได้อย่างไร แถมกลัวว่าอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเขายังเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับคำพูดโบราณที่ว่า “ผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมือง” ซึ่งใช้อธิบายสถานการณ์ที่ยิ่งแย่ขึ้นเรื่อยๆ และเขาอยากบอกว่า “เฮ้อ!” เพื่อแสดงความไม่พอใจและข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ https://www.ufabetwins.info