ชี้แจงภาพ ทัพบกชี้แจงภาพที่ถ่ายกับอดีตเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกเพื่ออยากยินดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

ชี้แจงภาพ

ชี้แจงภาพ วันนี้ (9 มิ.ย.2566) จากข้อวิพากษ์วิจารณ์ ต่อการบรรจุแล้วก็ดำรงตำแหน่ง ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่ใช้เวลาเพียงแค่ 4 ปี ตำแหน่งขึ้น 8 ชั้นยศ จากขั้น “สิบตำรวจตรี” เป็น “ร้อยตำรวจเอก” หลังเข้าชั้นเรียนหลักสูตรฝึกหัดสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก (กอส.) ซึ่งรับโอนมาจากกรมดุริยางค์ทหารบก

ชี้แจงภาพ

ถัดมาได้มีรูปถ่ายที่ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา นั้นปัจจุบัน ที่มาของข่าวจากทัพบก เผยกรณี ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เคยเป็นบุคลากรราชการกรมดุริยางค์ทหารบก ศูนย์บัญชาการทัพบก วาระงาน 1 ปี ในปี 2562 แล้วก็ลาออกไปสอบตำรวจ

pptvhd36

ซึ่งภาพดังที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นการยินดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ปริญญาโท และก็ปริญญาเอก ทุกระดับชั้น เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดใจ สร้างขวัญแรงใจ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังพลให้ปรับปรุงตนเอง ให้ไปในระดับที่สูงขึ้น https://www.ufabetwins.info