ดินถล่ม ธุรกิจเหมืองหยก แหล่งรายได้ของเมียนมาหรือแห่งความเสี่ยง?

ดินถล่ม

ดินถล่ม เหตุการณ์ดินถล่มที่เหมืองหยกในรัฐคะฉิ่นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินของเมียนมา หากเราพิจารณาความรุนแรงจากการที่มีผู้สูญหายและเสียชีวิตมากมายในเวลาสั้น ๆ การที่เกิดเหตุซ้ำ ๆ ในปีต่าง ๆ ทำให้ความเสี่ยงของการทำงานในเหมืองในฤดูฝนนั้นถูกยกมาเป็นประเด็นสำคัญ

ดินถล่ม

รัฐบาลเมียนมาต้องเริ่มต้นพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในเหมือง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์อีกต่อไป หลาย ๆ องค์กรสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าของธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ดินถล่ม

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจเหมืองหยกในเมียนมาสร้างรายได้มหาศาลสำหรับประเทศ แต่ก็อาจทำให้มองข้ามความปลอดภัยของแรงงานและชุมชนรอบๆเหมือง การแสวงหากำไรไม่ควรมาก่อนความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ และยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ เช่นนี้ ต้องทบทวนมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถล่มของดินในอนาคต

ภัยพิบัติเหมืองหยกพ่ากั่น พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การที่เราต้องรับรู้และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เป็นการระดมความมั่นใจให้กับประชาชน และเป็นการสร้างฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวของเมียนมา https://www.ufabetwins.info