นวัตกรรมใหม่ ปัญหาอาหารปนเปื้อน ความต้องการด้านการตรวจสอบที่ทันสมัย

นวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมใหม่ กันเชื้อในอาหารเป็นปัญหาที่ลงตัวทั่วโลก มีผู้ป่วยที่เกิดจากอาหารปนเปื้อนประมาณ 600 ล้านรายต่อปี สาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค ทางออกจากสถานการณ์นี้คือการพัฒนาระบบตรวจจับเชื้อโรคที่เชื่อถือได้, รวดเร็ว, ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย เพื่อควบคุมและลดการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตราย

นวัตกรรมใหม่

การสร้างถาดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตรวจจับเชื้อโรคล่าสุด ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาได้สร้างถาดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งสัญญาณเมื่อมีเชื้อโรค เช่น เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) อยู่ในอาหารดิบหรืออาหารที่ปรุงแล้ว เช่น ไก่ ต้นแบบของถาดบรรจุภัณฑ์นี้มีสารที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคและส่งสัญญาณไปยังเซ็นเซอร์ ผู้ใช้งานสามารถสแกนบรรจุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อทราบทันทีว่าอาหารมีเชื้อปนเปื้อนหรือไม่

บรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ ต้นแบบของถาดบรรจุภัณฑ์นี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตรวจสอบเชื้อโรคอื่น ๆ ที่มาจากอาหาร เช่น เชื้ออี.โคไล (E. coli) และเชื้อลิสทีเรีย (Listeria)ผลของนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีนี้อาจเป็นทางออกสำหรับผู้ผลิต, ผู้ค้าปลีก, และผู้บริโภค ที่ต้องการทราบทันทีว่าอาหารในบรรจุภัณฑ์มีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบรรจุภัณฑ์ดู วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ https://www.ufabetwins.info