ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นหากเวนิสถูกถอดออกจากบัญชีมรดกโลก

ผลกระทบ

ผลกระทบ องค์การยูเนสโกได้พิจารณาขึ้นทะเบียนนครเวนิสของอิตาลี ให้เข้าอยู่ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนว่าเวนิสกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต และอาจสูญเสียสถานะมรดกโลกในอนาคตอันใกล้นี้ สาเหตุที่เวนิสถูกเสนอให้ขึ้นทะเบียนในบัญชีดังกล่าว มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัญหาน้ำท่วมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาการท่องเที่ยวที่มากเกินไป และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ผลกระทบ

ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เวนิสเผชิญมานานหลายปีแล้ว แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและอาคารโบราณของเมืองหลายแห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เวนิสเกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 53 ปี ซึ่งทำให้น้ำทะเลสูงถึง 1.87 เมตร และส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 60000 คน

ผลกระทบ

ปัญหาการท่องเที่ยวที่มากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เวนิสกำลังเผชิญอยู่ เวนิสเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 20 ล้านคน ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปนี้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำ ปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาความแออัดของเมือง

เวนิส

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เวนิสกำลังเผชิญอยู่ ชายฝั่งของเวนิสถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่องจากคลื่นทะเล ซึ่งทำให้พื้นที่ของเมืองลดลง และอาจทำให้เวนิสจมอยู่ใต้น้ำในที่สุด ยูเนสโกได้เรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เวนิสกำลังเผชิญอยู่ หากรัฐบาลอิตาลีไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เวนิสอาจถูกถอดออกจากบัญชีมรดกโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองและเศรษฐกิจของเวนิส https://www.ufabetwins.info