อุบัติเหตุขณะฝึก ซ้อมร.ล.นเรศวรทำลายแท่นยิงตอร์ปิโดและแพชูชีพ

อุบัติเหตุขณะฝึก

อุบัติเหตุขณะฝึก ร.ล.นเรศวรทำลายแท่นยิงตอร์ปิโดและแพชูชีพในการฝึกซ้อมที่ท่าเรือมาบตาพุด กองทัพเรือได้ชี้แจงสาเหตุของการทำลายที่เกิดขึ้นใน “ร.ล.นเรศวร” ในระหว่างการฝึกซ้อมที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยระบุว่า ส่วนข้างซ้ายของเรือได้ทำลายมุมท่าเรือ ทำให้แท่นยิงตอร์ปิโดและแพชูชีพเกิดความเสียหาย ทั้งนี้เรือมีรอยถลอกแต่ไม่มีบุคคลใดเจ็บป่วย และได้จัดตั้งคณะกรรมการสำหรับการสอบสวนเรื่องนี้

อุบัติเหตุขณะฝึก

วันนี้ (1 ส.ค.2566) พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ได้ชี้แจงกรณีที่ “ร.ล.นเรศวร” เกิดความเสียหายในระหว่างการเข้าท่าเรือที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS CODE) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อม “Naval Security Port and Ship Map Taphut Excercise 2023” (NASMEX 2023) ที่จัดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.2566 ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ร.ล.นเรศวร

การฝึกซ้อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น เรือ และท่าเรือในการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยทางทะเล และทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่วน “ร.ล.นเรศวร” ในขณะที่กำลังล่องออกจากท่าเรือได้กระแทกที่เทียบเรือทำให้แท่นยิงตอร์ปิโดและแพชูชีพเสียหาย ส่วนที่ตัวเรือเกิดความเสียหายเล็กน้อยโดยมีรอยถลอก ทั้งนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนให้กองทัพเรือ และได้ทำการป https://www.ufabetwins.info