เขมรที่ข้ามกลับ บรรยากาศการเลือกตั้งของชาวกัมพูชาที่ด่านช่องจอม-โอร์เสม็ด หลังใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศกัมพูชา

เขมรที่ข้ามกลับ

เขมรที่ข้ามกลับ ความวุ่นวายที่ด่านผ่านแดนช่องจอมในจังหวัดสุรินทร์ ลุกหนุนหลังจากที่ชาวกัมพูชาได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศของตนเอง เคลื่อนย้ายกลับมาที่ไทยด้วยมือที่ยังประกายหมึก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาทำงานและทำธุรกิจที่ไทย พวกเขายังสนใจในการเมืองไทยอย่างมาก คาดหวังให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่พวกเขากำลังประสบ.ด่านผ่านแดนที่ช่องจอม-โอร์เสม็ด จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่กัมพูชามีการเลือกตั้ง พบว่าการคนเดินทางข้ามแดนกลับกัมพูชาน้อยลง เนื่องจากชาวกัมพูชาที่ทำงานที่ไทยได้กลับบ้านเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว

เขมรที่ข้ามกลับ

ในช่วงเช้าหลังจาก 08.30 น. สถานการณ์ในด่านผ่านแดนกลับมาคึกคัก พร้อมชาวกัมพูชาที่ได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นเริ่มเข้ามาที่ฝั่งไทยอีกครั้ง เพื่อกลับไปทำงานและดำเนินธุรกิจต่อ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจากสุรินทร์ที่คอยตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ของชาวกัมพูชาที่กลับจากการลงคะแนนเลือกตั้งชาวกัมพูชาโชว์นิ้วที่เปื้อนหมึกจากการลงคะแนนเลือกตั้งให้สื่อมวลชนเห็น โดยมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง 3 ที่ในวัด 1 แห่ง และในโรงเรียน 2 แห่ง ในชุมชนโอร์เสม็ด ประเทศกัมพูชา โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเริ่มต้นเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ในบรรยากาศที่มืดและฝนตกตลอดทั้งวัน

ชาวเขมร

แต่ก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวชาวกัมพูชาที่รายงานว่า ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ชาวกัมพูชาจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเกรงว่าเวลาที่ต้องดำเนินการเรื่องเอกสารหรือการทำงานใดๆ ที่ฝั่งกัมพูชาจะไม่ได้รับความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ดี, สถานการณ์ที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชายังคงเป็นไปตามปกติ รถบรรทุกสินค้ายังคงเดินทางข้ามแดน รวมถึงนักเสี่ยงดวงชาวไทยที่เดินทางไปที่คาสิโนข้ามแดนที่กัมพูชาอย่างคึกคักเช่นเดิมการเดินทางที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด ไม่ได้คึกคักเท่ากับด่านผ่านแดนที่จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด เน https://www.ufabetwins.info