เฝ้าระวังโอมิครอน สายพันธุ์ใหม่และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เฝ้าระวังโอมิครอน

เฝ้าระวังโอมิครอน ศูนย์จีโนมทางการแพทย์โพสต์ข้อความเตือนให้เฝ้าระวัง โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่GK (XBB.1.5.70) และ HK.3 (XBB.1.9.2.5.1.1.3)ซึ่งมีวิวัฒนาการของส่วนหนามกลายพันธุ์สองตำแหน่งติดกัน (Double Mutation) ช่วยให้จับกับผิวเซลล์ได้ดีขึ้น คาดว่าจะสามารถแพร่ระบาดได้เหนือกว่า XBB ทุกสายพันธุ์ รวมทั้งเอริส (EG.5.1)

เฝ้าระวังโอมิครอน

โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ทั้งสองนี้ พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 2566 และปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้ว ทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L455F และ F456L บนส่วนหนามของไวรัส ซึ่งช่วยให้ไวรัสจับกับผิวเซลล์ได้ดีขึ้น ทำให้แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น

โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ทั้งสองนี้ยังไม่พบในประเทศไทย แต่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะนำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทั้งสองสายพันธุ์นี้มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ในอนาคต

โอมิครอน

วิธีป้องกันตนเองจากโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่

หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที https://www.ufabetwins.info