เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานและการพัฒนาของวาลคิรีที่เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการสำรวจอวกาศ

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ วาลคิรีหุ่นยนต์มนุษย์เลียนแบบจากนาซาสำหรับการสำรวจอวกาศนาซาได้เริ่มก้าวไปสู่อนาคตทางด้านหุ่นยนต์มนุษย์เลียนแบบ (Humanoid) ผ่านการพัฒนาวาลคิรี (Valkyrie) สำหรับโครงการสำรวจอวกาศอาร์ทีมิส. วาลคิรีถูกออกแบบเพื่อทำงานที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วและแม่นยำซึ่งอาจยากต่อการทำโดยแขนกลหุ่นยนต์ทั่วไป บนสุนัขท้องฟ้าอื่น ๆ.

เพิ่มประสิทธิภาพ

นาซามุ่งมั่นในการใช้หุ่นยนต์มนุษย์เลียนแบบเช่นนี้ในการสำรวจอวกาศโดยไม่จำเป็นต้องมีลูกเรือที่เป็นมนุษย์ดูแล วาลคิรีจะสามารถสำรวจดวงจันทร์หรือดาวอังคารเอง หากมีอุปกรณ์และทรัพยากรเพียงพอ นี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักบินอวกาศในการสำรวจด้วยตนเอง.วาลคิรีจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาร์ทีมิส ที่เป้าหมายคือการทำให้นักบินอวกาศสามารถใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนได้ นั่นจะทำให้นักบินอวกาศมีภาระการทำงานที่น้อยลง และเพิ่มความปลอดภัย สำหรับงานประจำวันเช่น ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง และการย้ายวัตถุ.

valkyrie

ณ ตอนนี้ วาลคิรีอยู่ในระหว่างการทดสอบในเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และเพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มที่ ที่สำคัญคือการทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้นักบินอวกาศสามารถดูแลหุ่นยนต์หลายตัวได้พร้อมกัน. นาซาคาดการณ์ว่า วาลคิรีจะพร้อมสำหรับการสาธิตเทคโนโลยีในปี 2026-2027. https://www.ufabetwins.info